Polish Desk

Olga Raszewska

Olga Raszewska

Head of Polish Department


POLISH DESK

N

asz Polski zespół doświadczonych prawników, radców prawnych udzieli Państwu kompleksowej i indywidualnej pomocy prawnej w języku polskim. Nasi prawnicy oferują swoim klientom pełen zakres usług. Oprócz znajomości języka polskiego, wszyscy prawnicy Polskiego zespołu również biegle mówią po angielsku, oraz mają kompleksową wiedzę systemy prawnego Anglii i Walii wraz z użyciem w codziennej praktyce.

Łączymy naszą znajomość języków z naszym doświadczeniem systemu prawnego Anglii, aby zaoferować Państwu wyjątkową usługę: rzetelność, terminowość, dokładność i skutecznośc w prowadzeniu Państwa sprawy!

Obsługa prawna osób fizycznych

Prawo imigracyjne (Imigration Law)

⋆ Naturalizacja i obywatelstwo brytyjskie ⋆

⋆ Czasowe i stałe pozwolenia na pobyt dla obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin ⋆

Permanent Residence Card

Po 22 listopada 2015 jeżeli chcesz ubiegać się o Obywatelstwo Brytyjskie to wcześniej musisz nabyć Kartę Potwierdzającą Rezydenturę Stałą (‘Perment Residence Card’). Uprawnienie do Rezydentury Stałej można nabyć po 5-ciu latach legalnego przebywania na terenie UK (Zjednoczone Królestwo) oraz spełniać wymagania Osoby Kwalifikującej się (‘qualified person’).

Status Osoby Kwalifikującej się można nabyć poprzez:

– pracę (‘worker’)
– poszukiwanie pracy (‘job seeker’)
– studia (‘student’)
– bycie samo-wystarczalnym (‘self-sufficient person’)

Wniosek o Kartę Potwierdzającą Rezydenturę Stałą składa sie z 85 stron i opłata za wniosek wynosi £65 za osobę.

Nasi prawnicy mogą pomoc Ci w złożeniu wniosku o Kartę Potwierdzającą Rezydenturę Stałą jak i o nabycie Obywatelstwa Brytyjskiego oraz zaoferować pomoc w zakresie prawa imigracyjnego.

Nasi prawnicy również pomogą przy złożeniu wniosku o Paszport dla dziecka na podstawie:

– gdy przynajmniej jeden z rodziców jest osiedlony w UK w momencie narodzenia dziecka, lub
– po przez formę MN1

Prawo pracy (Employment Law)

– zwolnienia
– dyskryminacja w pracy
– postepowanie zażaleniowe oraz dyscyplinarne wszystkich instancji
– dochodzenie zaleglych roszczeń pracowniczych

 

Jeżeli chcesz dochodzić swoich praw na drodze sądowej, nasi prawnicy pomogą Ci w tym. Podczas Twojej pierwszej bezpłatnej konsultacji omówione zostaną cele oraz wyniki jakie chcesz osiągnąć. Nasze starania będą następnie nakierowane nie tylko na osiągnięcie tych celów ale również na przewyższenie Twoich oczekiwań!

Nasi prawnicy z działu prawa pracy mogą reprezentować klienta w sporze z pracodawcą. Doradzaliśmy w sprawach zawarcia ugody (‘compromise agreement’) oraz reprezentowaliśmy naszych klientów w postępowaniach dyscyplinarnych oraz w sądach pracy.

Prawo rodzinne (Family Law)

Nasi prawnicy specjalizujący się w prawie rodzinnym pomogą Ci przejść przez przeszkody wynikłe na skutek rozpadu rodziny, sporów związanych z podziałem majątku oraz opieką nad dzieckiem. Umiemy pomóc w osiągnięciu rozwiązań praktycznych w emocjonalnych sytuacjach!

Postępowanie z tytułu obrażeń ciała (‘personal injury’)

Doznałeś obrażeń nie z własnej winy w wyniku wypadku drogowego, w czasie pracy lub w miejscu publicznym? Możliwe, że należy Ci się odszkodowanie z tytułu poniesionych strat. Posiadając wsparcie prawne eksperta w tej dziedzinie prawa umożliwi Ci skoncentrowanie się na powrocie do zdrowia umożliwiając nam zajęcie się postępowaniem prawnym.